Onze verkoopmakelaar, helemaal van u.

Onze verkoopmakelaar behartigt alleen uw belang. In een vrijblijvend gesprek maken wij graag kennis en voorzien wij u graag van een eerste advies.

Een woning verkopen doen we stap voor stap. Graag leggen wij u uit welke stappen we samen met u nemen om tot een succesvolle verkoop te komen.

Stap 1, de bepaling van de prijs.
Een goede prijs voor uw huis is belangrijk. Niet te laag, maar ook zeker niet te hoog. Daarom komen wij bij u thuis langs om de woning te bekijken. We letten onder meer op de ligging en de technische staat van uw woning. De financiële zaken als servicekosten, gemeentelijke belastingen of eventuele erfpacht zijn verder ook nog van belang bij de bepaling van de prijs.
Via onze database voor woonobjecten, boordevol transacties van andere woningen in Nederland, controleert onze makelaar verder de marktprijzen van vergelijkbare woningen in de omgeving.

Stap 2, marketing van de woning.
Goede marketing is cruciaal bij elke woningverkoop. Afhankelijk van uw wensen en onze adviezen stelt uw makelaar een uitgekiend plan op, waarbij zal worden geadverteerd in diverse media. De inzet van onze eigen social media kanalen zorgt doorgaans al voor een mooi bereik.
Uw huis wordt ook aangemeld in een database voor woonobjecten, de zogenaamde uitwisseling Hierdoor worden diverse aankoopmakelaars op de hoogte gesteld van uw aanbod. Uw woning wordt ook uitgebreid op funda.nl geplaatst. Funda is al jarenlang de best bezochte woningsite van Nederland en zorgt voor een enorm bereik voor het door u aangeboden object. 

Stap 3, maak uw woning verkoopklaar.
Zorg dat uw woning er zo goed mogelijk bij staat. Kijkers en kopers moeten het gevoel hebben dat het prettig wonen is. Verhelp kleine mankementen, bijvoorbeeld een lekkende kraan, een klemmende deur of een raam met een barst. Zorg ook dat de tuin goed onderhouden is indien mogelijk.
Uiteraard is het ook mogelijk om een stylist eens kritisch naar uw woning te laten kijken, vraag gerust naar de mogelijkheden.

Stap 4, de bezichtigingen. 
Kolker Daleman & De Jong coördineert en begeleidt alle bezichtigingen. In overleg met u en de kijkers, stelt uw makelaar de tijdstippen vast.
Zelf hoeft u niet bij een bezichtiging aanwezig te zijn. Het is zelfs beter van niet. Kijkers stellen namelijk vaak meer vragen als u er niet bij bent. Bovendien durven ze meer te zeggen en brengen ze eventuele onduidelijkheden gemakkelijker naar voren.
De bezichtiging biedt uw makelaar een goede gelegenheid om te achterhalen waarom de mogelijke koper geïnteresseerd is in juist uw woning en waar aanvullende vragen liggen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor het bepalen van de strategie in de vervolgfase en uiteraard bij latere onderhandelingen. Uw verkoopmakelaar brengt na de bezichtiging altijd verslag aan u uit over het resultaat van de bezichtigingen.
Kloppen kijkers toch direct bij u aan, verwijs ze dan altijd naar uw makelaar. Zo loopt u niet het risico dat er verschillende afspraken worden gemaakt of er onduidelijkheden ontstaan.

Stap 5, de onderhandeling.
Voor de onderhandelingen kunt u vertrouwen op uw makelaar. Door de ruime ervaring weet hij hoe u er zoveel mogelijk voor kunt krijgen.
Wanneer er meerdere bieders zijn, voorkomt uw verkoopmakelaar dat u kostbare fouten maakt. Daarom stelt hij samen met u de onderhandelingstrategie op.
Vaak gaat een bod van een koper gepaard met zogenaamde ontbindende voorwaarden. Op basis hiervan kan de koopovereenkomst worden ontbonden. Bijvoorbeeld als de koper de financiering niet rond kan krijgen of als er een negatieve uitkomst van een bouwkundige inspectie is.
Naast deze voorwaarden maakt u met de koper ook afspraken over de datum van levering en de zaken die achterblijven in het huis, al dan niet tegen een aanvullende vergoeding.

Stap 6, de koopakte. 
Wanneer u en de koper overeenstemming bereiken over de prijs, wordt de koopovereenkomst opgesteld. Hierin worden de gemaakte afspraken schriftelijk bevestigd. Samen met de makelaar neemt u de akte zorgvuldig door en zet pas uw handtekening als alles volgens u juist is weergegeven en alles helemaal duidelijk aan u is toegelicht. 
Als alle handtekeningen zijn gezet, is de koopovereenkomst gesloten. De koper ontvangt een afschrift van de akte. Vanaf dat moment heeft hij nog drie dagen wettelijke bedenktijd, waarin hij alsnog van de aankoop kan afzien. Eveneens kan het koopcontract nog ontbonden worden op basis van de eventuele ontbindende voorwaarden die erin staan.

Stap 7, op naar de notaris. 
De ondertekende koopakte en alle relevante stukken gaan samen met een kopie van uw rijbewijs of identiteitsbewijs naar de notaris. Zodra de notaris de koopakte heeft ontvangen, stelt hij, naar aanleiding van de ontvangen akte, een datum en een tijdstip vast voor het ondertekenen van de akte van levering. Een aantal dagen voor de levering krijgt u van de notaris een concept van de leveringsakte en een nota van afrekening.
Controleer altijd samen met uw makelaar of de gegevens kloppen. Houd er rekening mee dat de koper het recht heeft vóór levering uw woning te inspecteren om te zien of alles in de afgesproken staat wordt achtergelaten.
Op de dag van levering gaat u met uw makelaar naar de notaris.
Op het tijdstip dat daarvoor is vastgesteld in de leveringsakte, betaalt de koper de koopsom en, als dat van toepassing is, de prijs voor de roerende zaken die u achterlaat. De notaris zorgt voor de afrekening van de zakelijke lasten zoals de onroerendezaakbelasting en de waterschapslasten.
Daarnaast regelt de notaris de aflossing van de eventuele lopende hypotheek op uw huis en de betaling van de rekening aan Kolker Daleman & De Jong. Het saldo dat overblijft, maakt de notaris over op uw rekening. U ontvangt dit nadat de akte is ingeschreven in het Kadaster. Dit is meestal één werkdag na de levering.

Stap 8, klaar, maar....
Wij staan nog steeds voor u klaar, ook al is de eigenlijke transactie afgehandeld, mochten er nog vragen zijn van uw zijde, vragen van de zijde van de kopers of er is iets alsnog onduidelijk...... Kolker Daleman & De Jong - makelaars en adviseurs staat onverminderd voor u klaar.